Fra 1. januar 2018 kan Røyken-par bli viet av ordfører, varaordfører eller to ansatte i administrasjonen.

Ved nyttår overføres vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. Det betyr at kommunene skal stå for den seremonielle gjennomføringen av borgerlige vielser.

Vielser på fredager

Tilbudet om kommunal vigsel er gratis. I Røyken blir det mulig å gifte seg på fredager mellom klokken 14.00 og 16.00.

Par med gifteplaner kan sende en e-post til med forespørsel om dato for vielsen.

Fire har vigselsrett

Den nasjonale endringen gir ordfører og varaordfører myndighet til å vie. I tillegg til ordfører Eva Norén Eriksen og varaordfører Roar Skryseth, har Susanna Lindqvist, enhetsleder for juridiske tjenester og seniorrådgiver Turid Lohne Velund i rådmannens stab vigselsrett i Røyken kommune.

Ordfører Eva Norén Eriksen sier det er hun som i hovedsak skal vie Røyken-parene. Hun vil så langt det er mulig prioritere å gjennomføre de borgerlige vielsene.

Det er fortsatt Folkeregisteret som har ansvaret for prøving av om ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Lokalene

Den første tiden blir de borgerlige vielsene i Røyken holdt på ordførerens kontor på rådhuset. Vielsene blir imidlertid flyttet til det livssynsnøytrale rommet i Spikkestad kirke- og kultursenter når bygget er klart. Bygningen skal etter planen være ferdig i februar 2018.