Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Legevakt 116 117
Brann og redning 31 28 45 00

Veterinærvakt

32 83 35 03
Rustelefon 08588
Alarmtelefonen - barn og unge 116 111
Drammensregionens interkommunale krisesenter 32 83 03 46
Vei, vann og avløp (VIVA) 32 22 58 00
Melding om skadet vilt 907 33 322

Barnevernvakten

32 04 65 00