I høst starter barnehager og skoler i de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum å bruke et nytt oppvekstadministrativt system, Vigilo.

Vigilo vil erstatte tidligere system, Fronter .

Skolene gjør seg nå klar til å ta i bruk Vigilo. Noen skoler har allerede så vidt begynt å bruke systemet. Planen er at alle skoler i nye Asker skal være i gang med å ta i bruk systemet etter høstferien.

I Vigilo samles all grunndata knyttet til barn/elever og deres foresatte (person- og kontaktinformasjon, samtykker, eventuelle allergier m.m.), og danner grunnlaget for kommunikasjonen mellom hjem og skole/barnehage. Gjennom Vigilo melder du som foresatt inn fravær for ditt barn, og du vil få se fravær ført av skolen. Du vil i tillegg få tilgang til viktig informasjon som f.eks. timeplaner og ukeplaner.

I Vigilo vil det foregå kommunikasjon mellom det enkelte hjem og skolen. Tilgang til informasjon om det enkelte barn/elev gis til ansatte som har en naturlig forbindelse med barnet, som kontaktlærer, faglærer og skolens administrasjon/ledelse. Kontaktlærer og skolens administrasjon/ledelse vil ha innsyn i all informasjon som angår barnet/eleven. Faglærer vil ha begrenset tilgang. Kun informasjon knyttet til sitt fag, samt meldinger sendt mellom faglærer og hjemmet.

Informasjon som skal formidles til alle foresatte må sendes ut fra skolen. I Vigilo er det ikke mulighet for foresatte å kommunisere seg imellom.

Nettbasert og plattformuavhengig

Vigilo er nettbasert og plattformuavhengig. Det betyr at du som foresatt kan logge inn Vigilo fra Chromebook, PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon via en vanlig nettleser (det anbefales å bruke Google Chrome), eller ved å bruke en app på mobiltelefon.

Pålogging via nett

For å logge på via nettleser:

  1. Gå inn på www.vigilo.no 
  2. Velg “Logg inn OAS”
  3. Velg din kommune
  4. Logg inn med ID-porten

Bruk av app

Last ned appen via Google Play eller App Store.

Vær obs på at det finnes flere apper som heter Vigilo (gamle versjoner). Se derfor etter rett logo som ser slik ut:

Mer om Vigilo

Som foresatt vil du ha tilgang til informasjon om dine barn i en og samme løsning, uavhengig av om barnet går i barnehage, barneskole eller ungdomsskole; dette gjelder både via nettleser og app.

Løsningen er langt på vei intuitiv i bruk, men noen punkter vil kunne kreve en liten form for forklaring/opplæring. Vi oppfordrer derfor alle foresatte til barn i barnehage/skole å delta på høstens første foreldremøte for å få informasjon og for å kunne stille eventuelle spørsmål om systemet og bruken av det.

Vi vil gjøre oppmerksom på at Vigilo også er helt nytt for alle ansatte, og det vil være mye nytt og fremmed for alle parter. Det å innføre et nytt system vil kunne innebære at skolene/barnehagene må endre rutiner, som kan påvirke deg som foresatt. Vi ber derfor om forståelse dersom det dukker opp utfordringer knyttet til endrede rutiner, og oppfordrer alle foresatte om å være i dialog med skolen/barnehagen om de utfordringer som kan oppstå, slik at vi kan finne gode løsninger.

Informasjon via Kontakt- og reservasjonsregisteret

Vigilo innhenter person- og kontaktinformasjon direkte fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR), som er et felles, nasjonalt register. Gjennom dette registeret får man tilgang til brukernes registrerte e-postadresse og telefonnummer. Kontakt- og reservasjonsregisteret er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke.

Dette betyr at du som foresatt selv må sørge for at informasjonen i KRR er korrekt; skolen/barnehagen har ingen mulighet til å manuelt registrere denne type informasjon.

Hva med andre eksisterende systemer?

Bruken av læringsplattformen Fronter ble for Røyken og Hurum avsluttet ved utgangen av forrige skoleår, og er ikke lenger i bruk. For skolene i Asker ble itslearning tatt i bruk som reserveløsning, da Vigilo ble forsinket og ikke var klar til skolestart. Fronter og itslearning vil ikke lenger brukes som kommunikasjonsplattform når Vigilo nå tas i bruk av alle skolene i nye Asker. 

Vigilo har en egen løsning for kommunikasjon for SFO, men denne løsningen er ikke klar riktig ennå. Det betyr at skolene vil måtte bruke en alternativ løsning for kommunikasjon for SFO i en kortere periode. 

  • For skoler i Hurum løses dette ved å bruke Transponder frem til ny SFO-kommunikasjon er på plass. 

  • SFO i Røyken og Asker vil løse dette på annen måte og det er opp til hver enkelt skole hvordan dette løses. 

 

Har du spørsmål om Vigilo, ta kontakt med skolen.