Forsikringen omfatter barn og elever i skoler og SFO, kommunale barnehager og lignende institusjoner, herunder fosterbarn og barn i avlastningshjem.

Forsikringen gjelder kun skade på person.

Røyken kommune har ulykkesforsikring i Gjensidige.

Kontaktperson for avtalen er Eli Hoff. E-post:

Kommunen har ingen forsikringer som dekker:

  • eget eller andres tap ved at barn/elever ødelegger biler på parkeringsplass
  • at elever får ødelagt briller, klær eller andre eiendeler i skoletiden
  • ting blir stjålet på skolen

Kommunen har forsikringer som dekker andres tap når elever er under utplassering/yrkesopplæring.