Svømmeopplæringen er en del av kroppsøvingsfaget. Det er ingen krav til antall timer, men elevene skal ha nådd kompetansekravene etter 4.trinn, 7.trinn og 10.trinn.

Kompetansemål 4. trinn: 

 • leke og beherske grunnleggende øvelser med vanntilvenning som å dykke, flyte, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vann.

 • være svømmedyktig ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i tre minutter (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land.  

 • ferdes trygt i, ved og på vannet og gjøre rede for farene og tilkalle hjelp.

Mer om kompetansemålene etter 4. trinn

 

Kompetansemål 7. trinn: 

 • utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, ryggen, siden og under vann og kunne berge seg selv i vann.
       
 • praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i, ved og på vann under varierte værforhold.

Mer om kompetansemålene etter 7. trinn

 

Kompetansemål 10.trinn:

 • utføre varierte og effektive svømmeteknikker over og under vann.
       
 • svømme en lengre distanse basert på egen målsetting. 

Mer om kompetansemålene etter 10.trinn