Røyken kommune ønsker at skoleskyssen skal fungere godt. Det er Brakar som har ansvar for bussrutene. Det er Norgesbuss som kjører. Det er viktig at skoleelevene tar riktig buss for å unngå at bussene blir fulle.

Elever til og fra Nærsnes må ta buss 84 (skolebuss) hvor det står Nærsnes slik at busser til Åros er forbeholdt Båtstø-elever og Åros-elever.

Elever fra Åros som tar rutebuss 251, 252 og 253 skal ha oblater på sitt skolekort som viser at de har rett til å ta disse bussene til Ruter. Disse fås på skolen.

Til skolen mandager, onsdager og fredager

Elever fra Åros tar buss 251 "Slemmestad skole" klokka 07.33 ( to minutter før 253). Den er på Slemmestad 07.53. Rutebuss 253 er forbeholdt andre reisende, men elever skal ikke avvises.

Elever fra Båtstø/Nærsnes kan velge bussene 84 som starter: 

Alt. 1 klokka 07.16 fra Sundbykrysset til Odalsveien (07.32) eller Prestenga (07.33). Denne går videre til Røyken videregående skole, og stopper ikke på Slemmestad (ved Rortunet).

Alt. 2 klokka 07.45 fra Sundbykrysset og som er på Slemmestad kl.08.05  

Til skolen tirsdager og torsdager

Elever fra Åros skal ta skolebuss (84) som starter fra Sætre kl. 09.15 og er på Slemmestad klokka 09.40. 
Elever fra Båtstø og Nærsnes tar skolebuss (84) som starter klokka 09.20 fra Sundbykrysset, er på Båtstø klokka 09.23 og klokka 09.40 på Slemmestad.

Hjem fra skolen mandager og fredager

Elever til Båtstø/Åros tar buss 251 som er merket Åros  kl.14.57 
Elever til Nærsnes tar skolebuss (84) merket Nærsnes kl. 14.46.
Elever til Åros tar skolebuss (84) merket Åros kl 14.47

Hjem fra skolen tirsdager og torsdager

Elever til Åros tar skolebussen (84) kl. 15.53. 
Elever til Båtstø/Nærsnes tar skolebussen (84) til Sundbykrysset 15.53 . 

Hjem fra skolen onsdager.  

Elever til Åros kan ta rutebuss 251 kl. 12.57 til Åros
Elever til Båtstø/ Åros tar skolebuss (84) til Åros kl. 12.57.
Elever til Nærsnes tar skolebuss (84) merket Nærsnes kl. 12.57 .