Tjenesten gjelder for grunnskoleelever bosatt i Røyken. Elever kan få gratis skoleskyss av følgende grunner:

Avstanden fra hjemmet til skolen

  • Elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer til skolen
  • Elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 kilometer til skolen

Elever med mer enn 2 og 4 kilometer til skolen trenger ikke søke om skyss med buss. Skolen sender lister til busselskapet. Å få busskort gjelder som vedtak om skoleskyss. Kontakt skolen dersom du er usikker på om eleven har rett på skyss.

Der det ikke går buss må foresatte søke om skyss med taxi. Søknaden sendes skolen. Her finner du søknadsskjema.

Funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade

Søknaden sendes/leveres på skolen, som sender den til Brakar. Her finner du søknadsskjema. Husk legeattest.

Delt omsorg

For å ha rett til skyss må eleven gå på nærskolen sin (den skolen som er nærmest der barnet er folkeregistrert). Eleven må bo tilnærmet like mye hos begge foreldre, og det må være forutsigbart hvor barnet bor slik at det er mulig å planlegge en skyss. Eleven må ha mer enn 2 kilometer (1.trinn) eller 4 kilometer (alle andre trinn).

Meldinger om uregelmessigheter/ klage på tilbudet ovenfor sendes på e-post til: 

Særlig farlig eller vanskelig skolevei hvor det er mindre enn 2km (1.trinn) eller 4km (2.-10.trinn).

Det er ikke gratis skyss til og fra SFO - unntatt for elever med funksjonsnedsettelser. Skyssen gis bare når det er skole, ikke i ferier.

Hvilke elever som har rett til skyss på grunn av særlig farlig skolevei avgjøres individuelt.