Torvbråten skole ligger ca. 3 kilometer fra Slemmestad øverst i Skogveien. Skolen skal bygges ny og forventes ferdigstilt 1. januar 2020.

Bødalen oppvekstsenter består av Torvbråten skole, Sydskogen skole, Sydskogen barnehage og SFO. 

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 235
  • Ansatte: 30
  • Elever på SFO: 70
  • Ansatte på SFO: 6

Skolens visjon

Tydelighet - Alle elever skal vite hva de skal lære og hensikten med det.

Respekt - Alle skal behandle hverandre med respekt og vi skal lære oss å sette pris på og lære av forskjelligheter.

Omsorg - Alle skal bry seg om hverandre og vi skal ta vare på hverandre.

Ledelse og avdelinger

Rektor

Rune Glad
Telefon: 986 40 335
E-post: rune.glad@rkn.no

Assisterende rektor

Grethe Hultgren
Telefon: 906 65 362
E-post: grethe.hultgren@rkn.no

Leder SFO

Fiona Whittaker
Telefon: 478 51 692
E-post: fiona.jane.whittaker@rkn.no

Telefon

Skole: 31 29 47 50 SFO: 930 90 224

E-post

torvbraten.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Skogveien 16
3470 Slemmestad

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging