Torvbråten skole ligger ca. tre kilometer fra Slemmestad øverst i Skogveien. Skolen skal bygges ny og forventes ferdigstilt i januar 2021.

I byggeperioden låner 5-7 trinn lokaler på nye Sydskogen skole. 1-4 trinn og skolens administrasjon holder til i midlertidige lokaler. Vi har besøksadresse Aukeveien/BIF-huset, grusbanen, 3472 Bødalen. 

Torvbråten skole er en toparallell skole fra 1.-7.trinn.

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 226
  • Elever på SFO: 90
  • Ansatte skole og SFO: 34

Skolens visjon

Tydelighet - Alle elever skal vite hva de skal lære og hensikten med det.

Respekt - Alle skal behandle hverandre med respekt og vi skal lære oss å sette pris på og lære av forskjelligheter.

Omsorg - Alle skal bry seg om hverandre og vi skal ta vare på hverandre.

Ledelse og avdelinger

Rektor

Grethe Hultgren
Telefon: 906 65 362
E-post: grethe.hultgren@rkn.no

Avdelingsleder

Hanne Dale Frøyland
Telefon: 994 43 752
E-post: hanne.dale.froyland@rkn.no

Leder SFO

Fiona Whittaker
Telefon: 478 51 692
E-post: fiona.jane.whittaker@rkn.no

Telefon

Skole: 31 29 47 50 SFO: 930 90 224

E-post

torvbraten.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Midlertidig adresse skoleåret 2019/2020 og frem til 1.1.2020: BIF-grusbanen, Aukeveien
3472 Bødalen

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging