Torvbråten skole ligger ca. 3 kilometer fra Slemmestad øverst i Skogveien. Skolen skal bygges ny og forventes ferdigstilt mot slutten av 2020.

Skolen er en toparalellskole fra 1.-7.trinn.

 

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 244
  • Elever på SFO: 90
  • Ansatte skole og SFO: 36

Skolens visjon

Tydelighet - Alle elever skal vite hva de skal lære og hensikten med det.

Respekt - Alle skal behandle hverandre med respekt og vi skal lære oss å sette pris på og lære av forskjelligheter.

Omsorg - Alle skal bry seg om hverandre og vi skal ta vare på hverandre.

Ledelse og avdelinger

Rektor

Grethe Hultgren
Telefon: 906 65 362
E-post: grethe.hultgren@rkn.no

Avdelingsleder

Hanne Dale Frøyland
Telefon: 994 43 752
E-post: hanne.dale.froyland@rkn.no

Leder SFO

Fiona Whittaker
Telefon: 478 51 692
E-post: fiona.jane.whittaker@rkn.no

Telefon

Skole: 31 29 47 50 SFO: 930 90 224

E-post

torvbraten.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Skogveien 16
3470 Slemmestad

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging