Sydskogen skole ligger i Odins vei ca. 3 kilometer fra Slemmestad.

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 139
  • Ansatte skole og SFO: 24
  • Elever på SFO: 28

Skolens visjon

Tydelighet - Alle elever skal vite hva de skal lære og hensikten med det.

Respekt - Alle skal behandle hverandre med respekt og vi skal lære oss å sette pris på og lære av forskjelligheter.

Omsorg - Alle skal bry seg om hverandre og vi skal ta vare på hverandre.

Ledelse og avdelinger

Rektor

Rune Glad
Telefon: 986 40 335
E-post: rune.glad@rkn.no

Avdelingsleder skole og SFO

Karina Unhjem
Telefon: 926 48 230
E-post: karina.unhjem@rkn.no

 

Telefon

Skole: 31 29 33 55 SFO: 957 71 524

E-post

sydskogen.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Odins vei 69, 3472 Bødalen

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging