Sydskogen skole ligger ca. 3 kilometer fra Slemmestad i Odins vei. Sydskogen skole skal rives og det skal bygges en ny skole. Den nye skolen skal etter planen stå ferdig til skolestart 2019. I byggeperioden holder skolen til i midlertidige lokaler i Aukeveien, ved fotballbanen i Bødalen. 

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 131
  • Ansatte: 24
  • Elever på SFO: 40
  • Ansatte på SFO: 3

Skolens visjon

Tydelighet - Alle elever skal vite hva de skal lære og hensikten med det.

Respekt - Alle skal behandle hverandre med respekt og vi skal lære oss å sette pris på og lære av forskjelligheter.

Omsorg - Alle skal bry seg om hverandre og vi skal ta vare på hverandre.

Ledelse og avdelinger

Rektor

Rune Glad
Telefon: 986 40 335
E-post: rune.glad@rkn.no

Avdelingsleder skole og SFO

Karina Unhjem
Telefon: 926 48 230
E-post: karina.unhjem@rkn.no

 

Telefon

Skole: 31 29 33 55 SFO: 957 71 524

E-post

sydskogen.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Midlertidig adresse skoleåret 2018/2019 : BIF-grusbanen, Aukeveien, 3472 Bødalen

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging