Spikkestad barneskole ligger nær Kjekstadmarka i et rolig boligområde. Det er kort vei til jernbane og buss.

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 478
  • Ansatte: 66
  • Elever på SFO: 170
  • Ansatte på SFO: 20

Skolens visjon

Vår visjon er at alle elever skal ha et godt skolemiljø. Hver elev skal oppleve en skolehverdag preget av trygghet, mestring og læring.

Ledelse og avdelinger

Rektor

Joreid Halvorsen
Telefon: 416 21 417
E-post: joreid.halvorsen@rkn.no

Avdelingsleder 1. - 4. trinn

Helén Fjellstad
Telefon: 31 29 33 09 / 995 41 532
E-post: helen.fjellstad@rkn.no

Avdelingsleder 5. - 7. trinn

Morten Henrik Homme
Telefon: 31 29 33 02 / 476 87 430
E-post: morten.henrik.homme@rkn.no

Leder SFO

Glenn Kristoffersen
Telefon: 31 29 33 03 / 922 34 777
E-post: glenn.kristoffersen@rkn.no

Telefon

Skole: 31 29 33 00 SFO base 1: 905 85 567      SFO base 2: 979 68 284 SFO base 3: 909 78 942

E-post

spikkestad.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Kunnskapsveien 46
3430 Spikkestad

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging