Slemmestad barneskole ligger vakkert til ved Oslofjorden, ca. 30 km fra Oslo og 23 km fra Drammen. Til Oslo er det bussforbindelse hver time. I rushtiden er det også mulig å ta båten tur/retur fra Slemmestad til Oslo. I umiddelbar nærhet til skolen ligger barnehage, legesenter og kjøpesenter.

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 220
  • Ansatte: 32
  • Elever på SFO: 85
  • Ansatte på SFO: 10

Skolens visjon

  • alle barna trives
  • alle barna utvikler sitt læringspotensiale
  • alle barna opplever å lykkes hver dag
  • ingen blir mobbet

  • Serviceerklæring SFO

Ledelse og avdelinger

Rektor

Hanne Sletta
Telefon: 
E-post: hanne.sletta@rkn.no

Avdelingsleder

Hege Haug Hansen
E-post: 

Avdelingsleder

Folline Geertje Ophaug

Telefon

Skole: 31 29 34 00 SFO: 31 29 34 03

E-post

slemmestad.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Boligveien 18B
3470 Slemmestad

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging