Skolen ligger vakkert til ved Oslofjorden, ca.35 km fra Oslo og 25 km fra Drammen. Til Oslo er det bussforbindelse hver time. I rushtiden er det også mulig å ta båten tur/retur fra Slemmestad til Oslo. Nærsnes ligger bare 4 km unna Slemmestad.

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 150
  • Ansatte: 19
  • Elever på SFO: 77
  • Ansatte på SFO: 6

Skolens visjon

  • alle barna trives
  • alle barna utvikler sitt læringspotensiale
  • alle barna opplever å lykkes hver dag
  • ingen blir mobbet

  • Serviceerklæring SFO

Ledelse og avdelinger

Rektor

Sissel Drejer Festø
Telefon: 31 29 34 01
E-post: sissel.drejer.festo@rkn.no

Assisterende rektor

Astri Gundegjerde
Telefon: 31 29 35 41
E-post: Astri.marie.gundegjerde@rkn.no

Leder SFO

Mikael Petterson
Telefon: 31 29 34 03
E-post: mikael.petterson@rkn.no

Telefon

Skole: 31 29 35 40 SFO: 31 29 35 50

E-post

naersnes.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Sokkabekkveien 7
3478 Nærsnes

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging