Skolen ligger ved Spikkestadveien, mellom Røyken sentrum og Røyken rådhus. Skolen har et stort uteområde som innbyr til lek og spill ; stor skateramp, kunstgressbane, ballbinge, flotte klatretrær, turnapparater, sandkasse m.m.

Ved Midtbygda skole holder også kommunens velkomstklasse til. Velkomstklassen er et tilbud for elever på 1.-7. trinn som kommer til Røyken og ikke har noe skolegang fra norsk skole og ikke snakker norsk. 

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 490
  • Elever i velkomstklassen: 20
  • Ansatte: 63
  • Elever på SFO: 142
  • Ansatte på SFO: 13

Skolens visjon

Vårt motto er «ingen utenfor». Vi arbeider mot beste praksis og videre mot den neste beste praksisen i et kollektivt, ansvarlig og forpliktende fellesskap.

Ledelse og avdelinger

Rektor

Marit Husabø
Telefon: 31 29 35 01
E-post: marit.husabo@rkn.no

Avdelingsledere

Janne Svenningsen
Telefon: 31 29 35 02
E-post: janne.andrea.svenningsen@rkn.no    

Leder SFO

Ane Fretheim
Telefon: 31 29 35 30
E-post: ane.fretheim@rkn.no

Leder velkomstklassen

Elisabeth van Goor
Telefon: 31 29 35 04
E-post: goor.elisabeth.van@rkn.no

Telefon

Skole: 31 29 35 00 SFO: 992 49 775

E-post

midtbygda.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Vangsfjellveien 1
3440 Røyken

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging