Skolen ligger ved Spikkestadveien, mellom Røyken sentrum og Røyken rådhus. Skolen har et stort uteområde som innbyr til lek og spill ; stor skateramp, kunstgressbane, ballbinge, flotte klatretrær, turnapparater, sandkasse m.m.

Ved Midtbygda skole holder også kommunens velkomstklasse til. Velkomstklassen er et tilbud for elever på 1.-7. trinn som kommer til Røyken og ikke har noe skolegang fra norsk skole og ikke snakker norsk. 

Nøkkelinformasjon

  • Elever: 496
  • Elever i velkomstklassen: 20
  • Ansatte: 73
  • Elever på SFO: 142
  • Ansatte på SFO: 13

Skolens visjon

Vårt motto er «ingen utenfor». Vi arbeider mot beste praksis og videre mot den neste beste praksisen i et kollektivt, ansvarlig og forpliktende fellesskap.

Ledelse og avdelinger

Rektor

Marit Husabø
Telefon: 31 29 35 01/918 27 415
E-post: marit.husabo@rkn.no

Avdelingsledere

Foline Geertje Ophaug 
Telefon: 31 29 35 02/996 17 259
E-post: foline.geertje.ophaug@rkn.no    

Torunn Skard Almaas
Telefon: 31 29 35 06/917 98 916
E-post: torunn.skard.almaas@rkn.no

Leder SFO

Ane Fretheim
Telefon: 31 29 35 30/997 29 979
E-post: ane.fretheim@rkn.no

Leder velkomstklassen

Elisabeth van Goor
Telefon: 415 97 699
E-post: goor.elisabeth.van@rkn.no

Skolekonsulent

Anne Samuelsen
Telefon: 31 29 35 00/409 12 510
E-post: anne.kristine.samuelsen@rkn.no

Telefon

Skole: 31 29 35 00 SFO (etter kl. 12.30): 992 49 775

E-post

midtbygda.barneskole@rkn.no

Besøksadresse

Vangsfjellveien 1
3440 Røyken

Facebook

Følg oss på Facebook

Fronter

Fronter - innlogging