Skolene i Røyken starter den 19. august 2019. Her kan du se når klassetrinnene på de ulike skolene starter.

Elever som begynner på ungdomsskolene og som trenger busskort, kan kjøre gratis inntil de har fått kortene via skolen.

Skoler  Telefon Skolestart 1.trinn 2.-7.trinn 8.trinn
Frydenlund skole 31 29 75 50 09.00   08.30  
Hyggen skole 409 03 914 09.00   08.15  
Midtbygda skole 31 29 35 00  09.00  08.10  
Slemmestad barneskole 31 29 34 00  12.00  08.30  
Nærsnes skole 31 29 35 40  09.00  08.15   
Spikkestad barneskole 31 29 33 00  09.00  08.10  

Torvbråten skole

31 29 47 50  09.30  08.30

1.- 4. midlertidig skole
5.-7 Nye Sydskogen skole

Sydskogen skole 31 29 33 55  09.30
uteamfiet

 08.30 uteamfiet

 
Røyken ungdomsskole 31 29 70 00     08.10 
Slemmestad ungdomsskole 31 29 34 40      08.15
Spikkestad ungdomsskole 31 29 63 00      09.05