Skolene i Røyken starter den 19. august. Klokkeslett vil komme i juli 2019.

 Elever som begynner på ungdomsskolene og som trenger busskort, kan kjøre gratis inntil de har fått kortene via skolen.

Skoler  Telefon Skolestart 1.trinn 2.-7.trinn 8.trinn
Frydenlund skole 31 29 75 50      
Hyggen skole 409 03 914      
Midtbygda skole 31 29 35 00      
Slemmestad barneskole 31 29 34 00      
Nærsnes skole 31 29 35 40      
Spikkestad barneskole 31 29 33 00      
Torvbråten skole 31 29 47 50      
Sydskogen skole 31 29 33 55      
Røyken ungdomsskole 31 29 70 00      
Slemmestad ungdomsskole 31 29 34 40      
Spikkestad ungdomsskole 31 29 63 00