Skolene i Røyken starter den 20. august. Merk at det er ulike klokkeslett for trinnene ved den enkelte skole.

 Elever som begynner på ungdomsskolene og som trenger busskort, kan kjøre gratis inntil de har fått kortene via skolen.

Skoler  Telefon Skolestart 1.trinn 2.-7.trinn 8.trinn
Frydenlund skole 31 29 75 50 kl.09.00 kl. 08.30  
Hyggen skole 409 03 914 kl. 09.00 kl.08.15  
Midtbygda skole 31 29 35 00 kl.09.00 kl.08.10  
Slemmestad barneskole 31 29 34 00 kl.12.00 kl. 08.30  
Nærsnes skole 31 29 35 40 kl.09.00 kl 08.15  
Spikkestad barneskole 31 29 33 00 kl.09.00 kl. 08.15  
Torvbråten skole 31 29 47 50 kl. 10.30 - 12.00 kl. 08.30  
Sydskogen skole 31 29 33 55 kl.10.30 - 13.00 kl.08.30  
Røyken ungdomsskole 31 29 70 00     kl.08.10
Slemmestad ungdomsskole 31 29 34 40     kl.08.15
Spikkestad ungdomsskole 31 29 63 00     kl.09.05