Finn din nærskole

Her kan du finne din bolig og hvilken skole du tilhører i henhold til nærskoleprinsippet i Opplæringsloven.

Merk: Hallenskog har Midtbygda barneskole og Røyken ungdomsskole som sin nærmiljøskole, ikke Vestbygda og Spikkestad slik det framkommer av kartsiden.

Slik bruker du kartsiden:

1. Gå til kart
2. Skriv adressen din (skill navn og tall) og søk
3. Klikk på ditt hus på kartet
4. Klikk på adresser
5. Klikk på kretser og barneskolenavnet vil komme opp under.

Bytte av skole

Elever har rett til å gå på nærskolen sin, men ikke rett på skoleplass ved annen skole (opplæringsloven § 8.1)

Kommunestyret har åpnet for bytte av skole. Det finner du i skoletilhørighet - forskrift under prinsipp 2.

Dersom du ønsker å bytte skole for ditt barn uten å endre bosted, må du søke rektor på den skolen barnet ditt går på. Rektor vil ta kontakt med den skolen du ønsker å bytte til.

For å kunne søke om bytte av skole, er det noen forutsetninger:

  •  Det må være plass ved den skolen du søker til.
  •  Søknaden må begrunnes.
  •  Foresatte må organisere og betale skoleskyssen selv. 

Lokal forskrift om skoletilhørighet og skoleskyss