Priser

Legg merke til at det er 11 måneders betaling. Det betyr at du betaler fra 1.august til 1.juli. Du betaler for plassen fra 1.august om du benytter den eller ikke. Det er forskuddsbetaling i SFO.