Påmelding sommer 2019

Skjemaet for sommerpåmeldingen er nå åpnet for å legge inn ønskede dager- uker.

Husk å melde fra om plass i sommer. Dette må gjøres for å kunne sikre nok personell og ferieavvikling. Skal barnet gå på SFO i ukene etter skoleslutt + ukene 26- 29  så må barnet meldes på 2 ganger.

Du må melde fra 4 uker før om du skal ha/ ikke ha plass etter skoleslutt og fram til 30.juni.

Du må melde fra innen 1. mai om du ønsker plass i juli (betales dagplass for).

Skolenes SFO er åpne fra skoleslutt og til og med 29. juni.

Fra 1. juli er det Midtbygda skoles SFO som er åpen t.o.m. uke 28 (t.o.m. 12.juli) samt mandag 29.juli og tirsdag 30.juli og onsdag 31.juli
Fra 1.august er hver skoles SFO åpne.

Dersom du har spørsmål, kontakt din SFO.