Påmelding sommer 2017

Skjemaet for sommerpåmeldingen er nå åpnet for å legge inn ønskede dager- uker.

Husk å melde fra om plass i sommer. Dette må gjøres for å kunne sikre nok personell og ferieavvikling. Skal barnet gå på SFO i ukene etter skoleslutt + ukene 26- 29  så må barnet meldes på 2 ganger.

Du må melde fra 4 uker før om du skal ha/ ikke ha plass etter skoleslutt og fram til 30.juni.

Du må melde fra 8 uker før du ønsker plass fra 3. juli og til og med 14.juli ( betales dagplass for).

Skolenes SFO er åpne fra skoleslutt og til og med 30. juni.

Fra 3. juli er det Frydenlund skoles SFO som er åpen t.o.m uke 28 (t.o.m 14.juli) samt mandag 31.juli.

Dersom du har spørsmål, kontakt din SFO.