Friplass

Søkere med inntekt under 3G får innvilget friplass. Se egen side om friplass for søknadsprosess og kriterier.