Dette kan du søke om

  • Ny plass
  • Dagplass
  • SFO i juli
  • Endring i plasstørrelse/dag
  • Plass i skolens feriedager utenom juli (inkludert i vanlig pris)

Er du usikker på hva slags plass du ønsker for ditt barn i skolefritidsordningen?

Her får du en oversikt over hva slags plass du kan velge mellom.