SFO-prisene er endret etter vedtak i kommunestyret 15.12.2016

Fra 1.august blir betaling forskuddsvis.

Skolefritidsordningen - betalingen er inkludert mat  Pris
Opphold per måned, 5 dager i uka 3212
Opphold per måned, 4 dager pr. uke 2570
Opphold per måned, 3 dager pr. uke 1927
Opphold dagplass - per dag 295
Opphold per måned, 5 dager morgenplass pr. uke 969
Opphold per måned, 4 dager morgenplass pr. uke 775
Opphold per måned, 3 dager morgenplass pr. uke 582
Det er særskilt påmelding til dager i juli unntatt uke 29/30. I disse ukene er SFO stengt. Det betales dagsats, jf Kommunestyrevedtak 62/2012  

Friplass

Søkere med inntekt under 3G får innvilget friplass. Se egen side om friplass for søknadsprosess og kriterier.