SFO-prisene for 2019 er endret etter vedtak i kommunestyret 11.12.2018

Betaling skjer forskuddsvis.

Skolefritidsordningen - betalingen er inkludert mat Priser 2019
Opphold per måned, 5 dager i uka 3388
Opphold per måned, 4 dager pr. uke 2711
Opphold per måned, 3 dager pr. uke 2032
Opphold dagplass - per dag 312
Opphold per måned, 5 dager morgenplass pr. uke 1022
Opphold per måned, 4 dager morgenplass pr. uke 818
Opphold per måned, 3 dager morgenplass pr. uke 614
Det er særskilt påmelding til dager i juli unntatt uke 29/30. I disse ukene er SFO stengt. Det betales dagsats, jf Kommunestyrevedtak 62/2012  

Friplass

Søkere med inntekt under 3G får innvilget friplass. Se egen side om friplass for søknadsprosess og kriterier.