SFO-prisene for 2018 er endret etter vedtak i kommunestyret 16.12.2017

Betaling skjer forskuddsvis.

Skolefritidsordningen - betalingen er inkludert mat  Pris
Opphold per måned, 5 dager i uka 3296
Opphold per måned, 4 dager pr. uke 2637
Opphold per måned, 3 dager pr. uke 1977
Opphold dagplass - per dag 303
Opphold per måned, 5 dager morgenplass pr. uke 994
Opphold per måned, 4 dager morgenplass pr. uke 796
Opphold per måned, 3 dager morgenplass pr. uke 597
Det er særskilt påmelding til dager i juli unntatt uke 29/30. I disse ukene er SFO stengt. Det betales dagsats, jf Kommunestyrevedtak 62/2012  

Friplass

Søkere med inntekt under 3G får innvilget friplass. Se egen side om friplass for søknadsprosess og kriterier.