SFO er stengt følgende dager:

  • Lørdager og søndager
  • Helligdager
  • 1. og 17. mai
  • 24. desember og 31. desember
  • Uke 29 og 30 
  • Onsdag i påskeuken stengt etter kl. 12:00

Planleggingsdager

Når det er planleggingsdag for ansatte i SFO, stenges SFO. Dette gjelder tre dager i skoleåret. Dagene blir lagt inn fortløpende.

Skole Planleggingsdager
Sydskogen skole  31.juli, 15.august, 9.september (valgdagen)
Torvbråten skole 21.juni, 15.august, 2.jan. 2020
Frydenlund skole 15.august, 9.september (valgdagen), 2.jan. 2020
Hyggen skole

15. og 16.august , 2.jan 2020  

Midtbygda skole 15. og 16.august, 9.september (valgdagen)
Slemmestad barneskole 21.juni,  16.august., 2.jan.2020
Nærsnes skole 12. og 13.august
Spikkestad barneskole  14. og 15.august, 2.januar 2020