SFO er stengt følgende dager:

  • Lørdager og søndager
  • Helligdager
  • 1. og 17. mai
  • 24. desember og 31. desember
  • Uke 29 og 30 
  • Onsdag i påskeuken stengt etter kl. 12:00

Planleggingsdager

Når det er planleggingsdag for ansatte i SFO, stenges SFO. Dette gjelder tre dager i skoleåret. Dagene blir lagt inn fortløpende.

Skole Planleggingsdager
Bødalen oppvekstsenter 16. august 2017, 2. januar 2018 og 3.april 2018.
Frydenlund skole 16. og 17. august 2017 og 3.april 2018.
Hyggen oppvekstsenter 18. august 2017, 3.april 2018, 9.mai 2018
Midtbygda skole 17. og 18. august 2017 og 3.april 2018.
Slemmestad og Nærsnes oppvekstsenter  17. og 18. august 2017, 2.januar og 3.april 2018
Spikkestad barneskole 17. og 18. august 2017 og 3.april 2018.