SFO er stengt følgende dager:

  • Lørdager og søndager
  • Helligdager
  • 1. og 17. mai
  • 24. desember og 31. desember
  • Uke 29 og 30 
  • Onsdag i påskeuken stengt etter kl. 12:00

Planleggingsdager

Når det er planleggingsdag for ansatte i SFO, stenges SFO. Dette gjelder tre dager i skoleåret. Dagene blir lagt inn fortløpende.

Skole Planleggingsdager
Sydskogen skole 2.jan 2019
Torvbråten skole 21.juni 2019 
Frydenlund skole 2.jan 2019, 15. og 16.aug
Hyggen skole

2.jan 2019, 15. og 16.aug.    

Midtbygda skole 2.jan 2019, 15. og 16.aug
Slemmestad barneskole 2.jan 2019, 21.6.2019 aug.
Nærsnes skole 2.jan. 2019, 12. og 13.aug.
Spikkestad barneskole  2.jan2019