SFO er stengt følgende dager:

  • Lørdager og søndager
  • Helligdager
  • 1. og 17. mai
  • 24. desember og 31. desember
  • Uke 29 og 30 
  • Onsdag i påskeuken stengt etter kl. 12:00

Planleggingsdager

Når det er planleggingsdag for ansatte i SFO, stenges SFO. Dette gjelder tre dager i skoleåret. Dagene blir lagt inn fortløpende.

Skole Planleggingsdager
Sydskogen skole 15.og 16.august 2018, 2.jan 2019
Torvbråten skole 15. og 16.august 2018, 21.juni 2019 
Frydenlund skole 15. og 16.august 2018, 2.jan 2019
Hyggen skole 14.aug. 2018, 2.jan 2019
Midtbygda skole 16.og 17.august 2018, 2.jan 2019
Slemmestad barneskole 17.august , 2,jan 2019 
Nærsnes skole  17.august 2018, 2.jan. 2019
Spikkestad barneskole  16. og 17.august 2018, 2.jan2 019