SFO er stengt følgende dager:

  • Lørdager og søndager
  • Helligdager
  • 1. og 17. mai
  • 24. desember og 31. desember
  • Uke 29 og 30 
  • Onsdag i påskeuken stengt etter kl. 12:00

Planleggingsdager

Når det er planleggingsdag for ansatte i SFO, stenges SFO. Dette gjelder tre dager i skoleåret. Dagene blir lagt inn fortløpende.

Skole Planleggingsdager
Sydskogen skole  31.7, 15.8, 9.sept (valgdagen)
Torvbråten skole 21.juni 2019 , 15.aug.
Frydenlund skole 15.aug,9.sept (valgdagen)
Hyggen skole

15. og 16.aug.    

Midtbygda skole 15. og 16.aug, 9.sept (valgdagen)
Slemmestad barneskole 21.6.2019,  16.august.
Nærsnes skole 12. og 13.aug.
Spikkestad barneskole  14. og 15.august, 2.jan 2020