SFO ved skolene i Røyken er åpen hverdager fra klokken 07.00 til 17.00.

Ferie og fridager på SFO 2017/2018