SFO ved skolene i Røyken er åpen hverdager fra klokken 07.00 til 17.00.