Elevens skole mottar søknaden

Når det søkes om permisjon(fri fra skolen), mottar den skolen eleven går på søknaden. Ta kontakt med skolen om du lurer på noe vedrørende søknaden.

Opplæringslova sier: § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa 

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.