Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Kriterier

  • Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk.
  • Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen.
  • Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring).

Mottaksklasser

Elever kan få tilbud om å gå i mottaksklasser. Kontakt skolen i nærheten av der du bor.

Mottaksklasse for barnetrinnet er lokalisert på Midtbygda skole.

Veiledning til foreldre (Information for parents) (Information pour parents)

Mottaksklasse for ungdomstrinnet er lokalisert på Slemmestad ungdomsskole.