Røyken kommune har lagt leksehjelp til ungdomstrinnet.

Kommunen kan bestemme hvilke trinn som skal tilbys leksehjelp. Røyken kommune har valgt å gi leksehjelp til elevene på ungdomstrinnet. Lurer du på hvordan den er organisert på din ungdomsskole, så ta kontakt med skolen.

Ønsker du å se hva opplæringsloven sier, så finner du det her under § 13-7a.