Elever som skal begynne på skolen får informasjon om skolestart innen utgangen av desember året før. Foresatte som har innsigelser, sender dette til skolen. I løpet av januar - februar får foreldre enkeltvedtak om skoleplassering.

Foreldre med barn som skal begynne på skolen om høsten og som ikke har fått brev innen mars samme år, oppfordres til å ta kontakt med sin nærskole.

Frydenlund skole

tlf. 31 29 75 50.

Hyggen skole

tlf. 409 03 914

Midtbygda skole

tlf. 31 29 35 00

Nærsnes skole   

tlf. 31 29 35 40

Slemmestad barneskole

tlf. 31 29 34 00

Spikkestad barneskole  

tlf. 31 29 33 00

Sydskogen skole  

tlf. 31 29 33 55

Torvbråten skole  

tlf. 31 29 47 50


Foreldre som er usikre på hvilken skole som er nærskolen, kan få nærmere informasjon ved å se under skoletilhørighet eller ved henvendelse til servicetorget tlf. 31 29 60 00. 

Tidlig eller utsatt skolestart

Dersom du ønsker å søke om tidlig skolestart for barnet ditt, må du sende en skriftlig søknad til rektor ved den skolen barnet hører til.

Dersom du ønsker å søke om utsatt skolestart, må du sende skriftlig søknad til:

Røyken kommune
Oppvekstavdelingen
Rådhuset
3440 Røyken.