Elever som skal begynne på skolen høsten 2017 får brev fra skolen de tilhører innen utgangen av desember. Dette er et forhåndsvarsel om skolestart. Foresatte som har innsigelser, sender det til skolen. I løpet av januar - februar vil foreldre få enkeltvedtak om skoleplasseringen.

Foreldre med barn som skal begynne høsten 2017 og som ikke har fått brev fra skolen, oppfordres til å ta kontakt med sin nærskole.

Frydenlund skole

tlf. 31 29 75 50.

Hyggen Oppvekstsenter  

tlf. 409 03 914

Midtbygda skole

tlf. 31 29 35 00

Nærsnes skole   

tlf. 31 29 35 40

Slemmestad barneskole

tlf. 31 29 34 00

Spikkestad barneskole  

tlf. 31 29 33 00

Sydskogen skole  

tlf. 31 29 33 55

Torvbråten skole  

tlf. 31 29 47 50


Foreldre som er usikre på hvilken skole som er nærskolen, kan få nærmere informasjon ved å se under skoletilhørighet eller ved henvendelse til servicetorget tlf. 31 29 60 00. 

Tidlig eller utsatt skolestart

Dersom du ønsker å søke om tidlig eller utsatt skolestart, må du sende en skriftlig søknad til rektor ved den skolen barnet ditt hører til. Rektor vil be PPT om en sakkyndig vurdering.

Er barnet ditt født etter 1.april kan du ikke søke om tidlig skolestart.