Skolerute for Røykenskolen 2019-2020.

Skolerute 2019 - 2020

MÅNED

ANTALL SKOLEDAGER

FERIER OG FRIDAGER

August

10               

  • Første skoledag er mandag 19. august

September

19

  • Fri på valgdagen 9. september.

Oktober

19

  • Høstferie: Uke 40

November

21

 

Desember

15

  • Juleferie fra og med mandag 23. desember.

Januar

20

  • Juleferie til og med fredag 3. januar.

Februar

15

  • Vinterferie uke 9 fra og med mandag 24.februar til og med fredag 28.februar

Mars

22

 

April

16

  • Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med mandag 13. april.

Mai

19

  • Fri 1. mai og 21. mai (Kristi Himmelfartsdag).

Juni

14

  • Fri mandag 1. juni (2. pinsedag). Siste skoledag er fredag 19. juni 2020.

Sum

190

 

* Samsvarer ikke med fylkeskommunen/videregående skole som har fri 16. november 2018. Røykenskolene har i stedet en fridag 31. mai 2019.