Skolerute for Røykenskolen 2018-2019 og 2019-2020.

Skolerute 2018 - 2019

MÅNED

ANTALL SKOLEDAGER

FERIER OG FRIDAGER

August

10               

 • Første skoledag er mandag 20. august

September

20

 

Oktober

18

 • Høstferie 1. oktober - 5. oktober (uke 40)

November

22

 •  *

Desember

15

 • Siste skoledag er fredag 21. desember

Januar

21

 • Første skoledag er torsdag 3. januar

Februar

16

 • Vinterferie 25. februar - 1. mars (uke 9)

Mars

20

 • Vinterferie 25. februar - 1. mars (uke 9)

April

16

 • Påskeferie 15. april til og med mandag 22. april

Mai

19

 • Fri onsdag 1. mai, fredag 17. mai, torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag) og fredag 31. mai*

Juni

13

 • Fri mandag 10. juni (2.pinsedag). Siste skoledag er torsdag 20. juni.

Sum

190

 

* Samsvarer ikke med fylkeskommunen/videregående skole som har fri 16. november 2018. Røykenskolene har i stedet en fridag 31. mai 2019.

 

Skolerute 2019 - 2020

MÅNED

ANTALL SKOLEDAGER

FERIER OG FRIDAGER

August

10               

 • Første skoledag er mandag 19. august

September

19

 • Fri på valgdagen 9. september.

Oktober

19

 • Høstferie: Uke 40

November

21

 

Desember

15

 • Juleferie fra og med mandag 23. desember.

Januar

20

 • Juleferie til og med fredag 3. januar.

Februar

15

 • Vinterferie uke 8. Fra og med mandag 17. februar til og med fredag 21. februar.

Mars

22

 

April

16

 • Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med mandag 13. april.

Mai

19

 • Fri 1. mai og 21. mai (Kristi Himmelfartsdag).

Juni

14

 • Fri mandag 1. juni (2. pinsedag). Siste skoledag er fredag 19. juni 2020.

Sum

190

 

* Samsvarer ikke med fylkeskommunen/videregående skole som har fri 16. november 2018. Røykenskolene har i stedet en fridag 31. mai 2019.

 

 

Skolerute 2019- 2020 

 

 

 

 

 

Skoledager elever

Ferier, fridager, kommentarer

August

10

Første skoledag: mandag 19 august

September

19

Fra på valgdagen 9 september 

Oktober

19

Høstferie: uke 40

November

21

 

Desember

15

Juleferie f.o.m. mandag 23 desember

Januar

20

Juleferie t.o.m. fredag 3 januar

Februar

15

Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag   17.2 t.o.m. fredag 21.02

Mars

22

 

April

16

Påskeferie f.o.m. mandag 6.4 t.o.m.   mandag 13.4

Mai

19

1 mai og 21 mai (høytid og hellidag)

Juni

14

Fri: mandag 1juni (helligdag)   Siste skoledag: fredag 19. juni 2020

Sum

190

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Bente Dahl Karlsen

Seniorrådgiver grunnskole

Røyken kommune

Tlf 31 29 60 28

Mob 995 17 552

 

Skolerute 2019- 2020 

 

 

 

 

 

Skoledager elever

Ferier, fridager, kommentarer

August

10

Første skoledag: mandag 19 august

September

19

Fra på valgdagen 9 september 

Oktober

19

Høstferie: uke 40

November

21

 

Desember

15

Juleferie f.o.m. mandag 23 desember

Januar

20

Juleferie t.o.m. fredag 3 januar

Februar

15

Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag   17.2 t.o.m. fredag 21.02

Mars

22

 

April

16

Påskeferie f.o.m. mandag 6.4 t.o.m.   mandag 13.4

Mai

19

1 mai og 21 mai (høytid og hellidag)

Juni

14

Fri: mandag 1juni (helligdag)
  Siste skoledag: fredag 19. juni 2020

Sum

190

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Bente Dahl Karlsen

Seniorrådgiver grunnskole

Røyken kommune

Tlf 31 29 60 28

Mob 995 17 552