Skolerute for Røykenskolen 2018-2019.

Skolerute 2018 - 2019

MÅNED

ANTALL DAGER

FERIER OG FRIDAGER

August

10               

  • Første skoledag er mandag 20.august

September

20

 

Oktober

18

  • Høstferie 1. oktober - 5.oktober (uke 40)

November

22

  •  *

Desember

15

  • Siste skoledag er fredag 21. desember

Januar

21

  • Første skoledag er torsdag 3. januar

Februar

16

  • Vinterferie 25. februar - 1. mars (uke 9)

Mars

20

  • Vinterferie 25. februar - 1. mars (uke 9)

April

16

  • Påskeferie 15. april til og med mandag 22. april

Mai

19

  • Fri onsdag 1. mai, fredag 17. mai, torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag) og fredag 31. mai*

Juni

13

  • Fri mandag 10. juni (2.pinsedag). Siste skoledag er torsdag 20. juni.

Sum

190

 

* Samsvarer ikke med fylkeskommunen/videregående skole som har fri 16. november 2018. Røykenskolene har i stedet en fridag 31. mai 2019.