Minoritetspråklige

Spesialundervisning

   Sakkyndig vurdering gjøres hos pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

PC fra NAV

Fra 1/8-2014 ble det igjen anledning for foresatte å søke om midler til kjøp av pc eller nettbrett.  

Beløp begrenset oppad til 3200 kr. Se lenker nederst på siden.

D-IKT tilbyr følgende:

Foresatte kan velge om de skal kjøpe nettbrett eller pc.

Innkjøpte pc-er/nettbrett får tilgang til trådløst nett på skolene. Det vil bli mulighet for skrivertilgang når en slik løsning foreligger.

D-IKT kan bistå foresatte med installasjon av programvare og app-er så lenge det foreligger godkjente lisenser.

D-IKT vil da ha programvaren på minnepenn, CD eller lett få tilgang til nettsider. D-IKT har ikke programvaren.

D-IKT anbefaler at foresatte og lærere leser litt fra Statpeds nettsider

http://www.statped.no/Laringsressurs/nettbrett/

Det er tydelig at Statped anbefaler I-pad. Det er fordi det er lagd gode apper som kan brukes i spesialundervisning. Dessuten inneholder I-pad i sin grunnutrustning mye nyttig spesialverktøy for elevene. Se nettsiden under:

http://www.apple.com/no/education/special-education/

Men hvis foresatte vil velge pc eller andre typer nettbrett, så vil D-IKT hjelpe til som beskrevet over.

Mer informasjon finner du på NAV sin nettside og Dysleksiforbundet.

Direkte lenke til skjema "Søknad om hjelpemidler mv.- NAV 10-07.03"