Alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Ved bytte av skole, må foresatte sende søknad til nærskolen som fatter enkeltvedtak.

Forutsetninger for å kunne vurdere bytte er:

  • det er plass på den skolen du ønsker barnet skal gå på.
  • foresatte organiserer og betaler skoleskyssen selv.

Bytte av barneskole gir ikke automatisk plass på tilhørende ungdomsskole hvis den ikke er nærskolen i forhold til bosted. Det må søkes om annen ungdomsskoleplass enn nærskolen også. Det er de samme forutsetninger som beskrevet over.