Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Råd og utvalg

  • Skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
  • Skal tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak så tidlig som mulig. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Råd og utvalg ved hver skole

  • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • skoleutvalg (den videregående skolen)
  • elevråd (begge skoleslag)
  • foreldreråd (grunnskolen)

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

 

FAU-ledere

FAU-ledere ved grunnskolene i Røyken 2019-2020

Skole                           

Navn                        

E-post                                           

Torvbråten skole

Martin Risberg

  

Nærsnes skole

Kristin Jørstad

 

Hyggen skole

      Nestleder:

Lisbeth Ax Syvertsen

Maria Algers Bakken

Spikkestad barneskole

Hilde Wiik Aarseth

 

Frydenlund skole

Steffen Jensen

Midtbygda skole

Hege Merete Bakken Davey

 

Sydskogen skole

Elin M. Lilloe-Wall

Slemmestad barneskole

 Thomas Faye

 

Slemmestad ungdomsskole

Anita Børve

Spikkestad ungdomsskole

Ikke bestemt ennå

 

Røyken ungdomsskole

Linda Berglund

 

 

 

 

 

Klage på manglende elevmedvirkning