Regulativet er gjeldende fra 1.1.2017 og gjelder inntil kommunestyret vedtar et nytt gebyrregulativ.

Prisliste for 2017 ligger her i PDF-format.

Nedenfor finner du listen oppdelt etter følgende tema:

I tillegg har plan/bygg/oppmåling eget gebyrregulativ: