Vann og kloakk

Henvendelser om kommunale krav vedrørende avgifter på vann og kloakk skal rettes til VIVA IKS.

Eiendom, SFO og barnehage

Øvrige henvendelser om kommunale krav (eiendom, SFO, barnehage) skal rettes til Røyken kommune.

Ubetalte krav

Ved ubetalte krav som har gått videre til innfordring/purring henvises det til Kemneren i Drammensregionen.

Skatte- og avgiftsspørsmål

Kemneren i Asker og Bærum har overtatt ansvaret for skatteregnskapet, innkreving av skatter og avgifter overfor personlige skattytere og selskaper, samt arbeidsgiverkontrollen overfor arbeidsgiverne i Røyken og Hurum fra 13. november 2019. Kemneren i Asker og Bærum