Vann og kloakk

Henvendelser om kommunale krav vedrørende avgifter på vann og kloakk skal rettes til VIVA IKS.

Eiendom, SFO og barnehage

Øvrige henvendelser om kommunale krav (eiendom, SFO, barnehage) skal rettes til Røyken kommune.

Ubetalte krav

Ved ubetalte krav som har gått videre til innfordring/purring henvises det til Kemneren i Drammensregionen.

Skatte- og avgiftsspørsmål

Personlige skatteytere, arbeidsgivere og aksjeselskap må henvende seg til Kemneren i Drammensregionen i forbindelse med skatte- og avgiftsspørsmål.