Regulativet er gjeldende fra 1.1.2019 og gjelder inntil kommunestyret vedtar et nytt gebyrregulativ.

Prisliste for 2019 ligger her i PDF-format.

Nedenfor finner du listen oppdelt etter følgende tema: