Røyken kommune har et servicetorg på rådhuset. Servicetorget hjelper deg med kontakt mot de ulike virksomhetene i kommunen vår. Her kan du få generell informasjon om diverse kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester.

Nøkkelinformasjon

Servicetorget kan hjelpe med følgende:

 • Fri SFO-plass
 • Redusert foreldrebetaling, barnehageplass
 • Ledsagerbevis
 • Kart - bestilling av situasjonskart, utskrift av kartutsnitt og nabolister
 • Generell veiledning i bruk av kommunens hjemmeside inkl. kartsidene
 • Jordmor - timebestilling
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Politiske saker til ettersyn 
 • Skjemaer - veiledning ved utfylling
 • Søknad om TT-kort
 • Utleie og utlån - skoler, idrettshaller og kunstgressbane

Kopiering/rett kopi

Du kan få attesterte kopier/rett kopi av vitnemål og offentlige dokumenter. Maks ti kopier per person.

Har du dokumenter som må attesteres av Notarius publicus må du kontakte politiet som du også finner på rådhuset. For apostillestempel kontakt Fylkesmannen i Buskerud.

Åpningstider

08.00 - 15.30

Telefon

31 29 60 00

E-post

Besøksadresse

Katrineåsveien 20
3440 Røyken