I våre elektroniske skjemaer har du mulighet til å logge deg på via ID-porten. Med elektronisk ID beviser du på en trygg og sikker måte hvem du er når du bruker offentlige tjenester på nett. Du kan benytte elektronisk ID fra MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dersom du velger å logge inn, kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere.

Barnehage

Barnevern

Bevillinger og tillatelser

Brann og redning

Byggesak, oppmåling 

Helse, pleie, omsorg, trygd og sosiale tjenester

Individ og samfunn 

Kultur

Natur, Miljø, trafikk og samferdsel

Politikk og valg 

Skole og SFO

Vei, vann og avløp