Slalombakken på Gleinåsen oppgraderes til en moderne snøpark

Den 29.1.15 vedtok formannskapet å bevilge 500.000 kroner for å oppgradere slalåmbakken på Gleinåsen til en moderne snøpark for både ski, snowboard og akebrett.

2017

Juli

Masse fylles på og bakken begynner å ta form.


Januar
Anlegget skal kunne brukes hele året med snøaktiviteter om vinteren og stier og løyper for turgåing og sykling i sommerhalvåret. Skogen skal fjernes, store mengder masse kjøres inn og det skal lages en gressbakke med naturlig fjell innimellom. Masse fylles på og bakken begynner å ta form.

Utstyr til snøaktiviteter, som tautrekk, snøkanoner, lys og elementer (bokser og rails) i bakken, skal søkes om senere.

2016
November
Oppstart med å fjerne skog og kjøre inn masse for å planere bakken vår 2017. Saken er ferdigbehandlet hos Sivilombudsmannen. Klagen ble ikke tatt til følge.

Prosjektet er forsinket pga naboklager.  Fylkesmannen tok ikke klagen til følge og rammesøknaden er godkjent. Naboene har nå brakt saken inn for Sivilombudsmann. Fylkesmann har besluttet utsatt iverksetting inntil Sivilombudsmannen har behandlet klagesaken. Behandlingstid fra 4 – 12 måneder. Forhåpentligvis i løpet av 2016.

2015
Den 29.1.15 vedtok formannskapet å bevilge 500.000 kroner for å oppgradere slalåmbakken på Gleinåsen til en moderne snøpark for både ski, snowboard og akebrett.

Planen er at snøparken skal være klar til bruk i vinter 2016.

Det blir et enkelt skitrekk, hopp, lyskastere og rails/bokser som man kan kjøre oppå med ski og snowboard. Bakken får en mobil snøkanon for å sikre en lengre og mer forutsigbar sesong.

Anlegget er kostnadsberegnet til 2 200 000 kroner som inkluderer alt grunnarbeid og planlegging i tillegg til en del utstyr til snøparken.

Prosjektet finansieres ellers med spillemidler, utbyggingsbidrag fra Block Watne og midler bevilget av Ungdommens Kommunestyre.