Mars 2017
Det arbeides med regulering av området.

Den 15.12.16 vedtok kommunestyret at det skal bygges en ny Torvbråten skole. Eksisterende bygg skal rives og en ny skole med 17 klasserom skal stå ferdig 1.1.2020.

Det skal også bygges en flerbrukshall ved skolen som skal stå ferdig 1.1.2020.