Mars 2019

Les vedtatt detaljregulering for Torvbråten skole med flerbrukshall.

Januar 2018
Det arbeides fortsatt med regulering av området og infrastrukturen. Multiconsult er valgt til å utføre prosjekteringsarbeidet.

Visualisering, fremsiden av skolen

Prosjekteringen starter og skisseprosjektet skal være klart innen 1. mai 2018.
Det skal gi to alternativer til utforming av skole og flerbrukshall. Skisseprosjektet som blir valgt danner grunnlaget for forprosjektet og konkurransegrunnlaget. Forprosjektet skal være ferdig i oktober i år
.


Skolen blir på ca. 4600 kvadratmeter brutto areal.
Flerbrukshallen blir på ca. 1940 kvadratmeter brutto areal.

November 2017
Varsel om oppstart av planarbeid og parallel byggesak for Torvbråten skole med flerbrukshall i Bødalen.

Mars 2017
Det arbeides med regulering av området.

Den 15.12.16 vedtok kommunestyret at det skal bygges en ny Torvbråten skole. Eksisterende bygg skal rives og en ny skole med 17 klasserom skal stå klar til innflytting 1.6.2020.

Det skal også bygges en flerbrukshall ved skolen som skal stå ferdig 1.6.2020.