23.august 2019

Nye Sydskogen skole ble åpnet av kunnskapsministeren Jan Tore Sanner.

Mars 2019

Klima- og miljøminister besøkte nye Sydskogen skole.

Oktober 2018

 Les om stille byggeplass og stor innsparing i CO2 utslipp.

November 2017

Gravearbeidet er i gang.

Oktober 2017

Riving av den gamle skolen er snart ferdig.

Bermingrud er valgt som entreprenør.

Byggetiden forlenges litt - ferdigstillelse ca.1.februar 2019.
Skolen tas i bruke etter vinterferien 2019.

August 2017

Søknad om rivingstillatelse er tilsendt kommunen og rivingsarbeidet er planlagt med oppstart mandag den 28. august. Rivingsarbeidet vil pågå gjennom september og delvis oktober. Bygging av den nye skolen vil starte i desember.

Skolen vil ha et areal på ca. 4 650 m2 hvorav ca. 70 m2 av oppgitt undervisningsareal skal bygges som veksthusklasserom. I tillegg er det bestemt at man skal bestrebe seg på å ha en fossilfri anleggsplass under byggetiden.

Styringsgruppen for Sydskogen skole har bestemt at dette prosjektet skal være svanemerket. Les mer om svanemerking på Sydskogen skole.


Midlertidig skolebygg av moduler

66 moduler er satt sammen til et midlertidig skolebygg, klar til bruk i Aukeveien pr. 14.8.17. Bygget inneholder sju klasserom, skolekjøkken, SFO-avdeling og en administrasjonsfløy.

Den nye skolen skal bygges som passivhus og i massiv tre.

Mars 2017

Det er inngått avtale med Bødalen IF om leie av grunn til midlertidig brakkeskole.

Februar 2017

Rambøll har fått konsulentoppdrag.

Den 15.12.16 vedtok kommunestyret at det skal bygges en ny Sydskogen skole. Eksisterende bygg skal rives og den nye skolen med 14 klasserom og veksthus skal stå ferdig 1.1.2019.