Bermingrud er valgt som entreprenør.

Byggetiden forlenges litt - ferdigstillelse ca.1.februar 2019.
Skolen tas i bruke etter vinterferien.

August 2017

Søknad om rivingstillatelse er tilsendt kommunen og rivingsarbeidet er planlagt med oppstart mandag den 28. august. Rivingsarbeidet vil pågå gjennom september og delvis oktober. Bygging av den nye skolen vil starte i desember.

Styringsgruppen for Sydskogen skole har bestemt at dette prosjektet skal være svanemerket. Les mer om svanemerking på Sydskogen skole.


Midlertidig skolebygg av moduler

66 moduler er satt sammen til et midlertidig skolebygg, klar til bruk i Aukeveien pr. 14.8.17. Bygget inneholder sju klasserom, skolekjøkken, SFO-avdeling og en administrasjonsfløy.

Den nye skolen skal bygges som passivhus og i massivtre.

Mars 2017

Det er inngått avtale med Bødalen IF om leie av grunn til midlertidig brakkeskole.

Februar 2017

Rambøll har fått konsulentoppdrag.

Den 15.12.16 vedtok kommunestyret at det skal bygges en ny Sydskogen skole. Eksisterende bygg skal rives og den nye skolen med 14 klasserom og veksthus skal stå ferdig 1.1.2019.