Det skal bygges en jordvarmesentral på Spikkestad barneskole.