Det skal bygges en jordvarmesentral på Spikkestad barneskole i løpet av 2018.

Prosjekteringen har startet.