Det nye leke- og aktivitetsområdet ble åpnet 31.10.16. til stor begeistring for elevene, ansatte og foreldrene! Les mer her.

Høsten 2016

ELFA3 (Ekte Lek og Fysisk Aktivitet) skal etableres på skolen og er under opparbeidelse pr. oktober 2016.

Dette blir et område hvor barna kan utfolde seg på forskjellige måter. Det blir to klatretårn med gangbroforbindelse, ballvegg, bocciabane, benker, paradis mm. Det jobbes mot ferdigstillelse og innvielse 31. oktober 2016.