Ny personalfløy

August 2017
Arbeidet er ferdig.

Mai
Arbeidet er i gang og skal ferdigstilles til planlagt tid.

April
Arbeidet begynner etter påske. Arbeidet er i gang og skal ferdigstilles til planlagt tid.

Mars 2017
Bogen og Mathiesen er entreprenør.

Arbeidet er ferdig. Det skal bygges en personalfløy på under 200m2 på skolen. Det settes opp et nytt bygg på ca.100m2 i kombinasjon med at gamle arbeidsplasser rehabiliteres og bygges om. Planlagt oppstart fra nyttår 2017. Målet om ferdigbygget til skolestart 2017.