Jordvarmesentral bygges på Frydenlund skole

September 2017

Jordvarmesentralen er ferdig.

August 2017

Leverandøren er valgt og brønnboring starter snart.

Mars 2017

Det skal bygges en jordvarmesentral på Frydenlund skole i løpet av 2017.