Det skal bygges en jordvarmesentral på Frydenlund skole i løpet av 2017.