Gå til Røykenbadets hjemmeside.

Se video fra Røykenbadet

14.januar 2017
Røykenbadet åpner. Video fra åpningen.

30.november 2016
REAS overtar bygget.
Veier og plasser ute skal være ferdig til oppstart 14. januar. Arbeidet utføres av Østlandske Miljødeponier AS.

7.juni 2016
Røykenbadet reiser seg. Etter planen åpner svømmehallen ved årsskiftet 2016/2017. Les mer om fremdriften her.

18. Juni 2015
Byggestart markering med ordførerne i Hurum og Røyken.
Navnet "Røykenbadet" offentliggjort etter navnkonkurransen.

Totalentreprenør for anlegget er NCC.

Målet er at de to opplæringsbassengene, 25-meterbassenget og stupebassenget blir bygget i stål i stedet for fliser. Hvis det blir tilfelle, vil behov for klor i badevannet blir redusert siden stålbassenger er enklere å holde rene.

Mars 2015
Detaljert reguleringsplan er lagt ut til høring/offentlig ettersyn.

Skissen viser interiør på den nye svømmehallen

Oktober 2014 – skisseprosjekt avsluttet
Skisseprosjektet er avsluttet og vi presenterer valgt løsning på den nye svømmehallen. Det er et fleksibelt bygg som er enkelt å utvide i fremtiden hvis det blir behov.

Det er planlagt at anlegget på nesten 7.800 kvadratmeter skal inneholde svømmehall, helsesenter, treningssenter og innvendig klatrevegg.

Svømmehallen skal inneholde:

25 meters basseng med seks baner
2 stk. opplæringsbasseng/varmtvannsbasseng på 9,6 x 12,5 meter, ett med rampe for lett adkomst
Stupebasseng
Barnebasseng
Vannsklie med egen plass
Badstue
Boblebad og kaldkulp som blir plassert i utvendig velværesone under taket.

I forprosjektrapporten går det frem at svømmehallen har betong i hovedbæring- og yttervegger, og at fasaden skal kles med Røykengranitt og glass.

Bygget som skal huse helsesenter får etter planen trefasade i vedlikeholdsfritt Kebony.

Det blir en felles hovedinngang med resepsjon og kafé som blir tilgjengelig for både de som

er i bassengområdet og de som bruker de andre fasiliteter. Garderobene blir også tilgjengelig for de som bruker både den våte og den tørre delen av bygget. Her skal det bli plass til 300 besøkende. Det blir også en familiegarderobe.

Plantegningen under viser plassering av de forskjellige funksjonene i anlegget.

Helsesenteret (mørke blå område) skal tilby helserelaterte tjenester som legesenter og ergoterapeut/fysioterapeut pluss mer.

Treningssenteret (gult område) er et stort areal i 2. etasje med saler for spinning, apparattrening, gruppetrening og lignende.

Fasadetegningen under viser inngangsområdet med helsebygget på venstre side.

 


Skisse: Inngangspartiet med helsebygget til venstre

En ny vei skal bygges fra Bråset bo- og omsorgssenter til senterets parkeringsplass og inngangsområde. Parkeringsplassen skal ha plass til 100 biler pluss noe handikapparkering og sykkelparkering.

Regulering av området foregår parallelt med prosjektet.

Svømmehallen bygges i samarbeid med Hurum kommune som skal eier fem prosent. Røyken Eiendom ivaretar prosjektets gjennomføring med Bård Rasch Haugen som prosjektleder.  Arkitektene er Rambøll Norge AS i et 50/50-samarbeid med Nuno arkitektur AS.

Byggestart i mai 2015. Anlegget er planlagt ferdig november/desember 2016.

Skisseprosjekt januar 2014 – oktober 2014

Desember 2013

Det ble vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 at det skal bygges en felles svømmehall for Hurum og Røyken kommune ved Bråset, i nærheten av Røyken sentrum. Området regulert til dette formålet er markert i kartet over.