El-punkter etableres på valgte plasser i kommunen

August 2017

Punktene på Røykenbadet er igangsatt og snart klare. De andre taes fortløpende.

Mai 2017

Røyken kommune ønsker å etablere el-lade-punkter for sine tjenestebiler på valgte plasser.

De valgte plassene er:
Røykenbadet
Spikkestad omsorgsboliger
Slemmestad BOAS
Vurdere en eller to på Bråset