August 2017

I løpet av høsten skal bygget kles med teglstein.

Betonggulvene inne er slipt. Kirken innredes med interiør i eik og deler av veggarealene er i hvitglasert tegl.

Rommene i hovedetasjen skal kunne slåes sammen til et stort fellesareal med sitteplass til 500 mennesker.

I underetasjen blir det kafé, aktivitetsrom og kontorer for kulturskolen og frivilligsentralen.

Antatt ferdigstillelse: Januar 2018.
Planlagt innvielse av bygget ved ordfører og kirkeverge lørdag 10. februar.

 

25.august 2016: Byggestart for det nye kirke- og kulturbygget.

Sålen har ligget der en stund. Nå starter byggingen av selve kirke- og kultursenteret på Spikkestad.

Torsdag 25.august var det byggestart for den nye kirken og kulturhuset. Det er selskapet Bermingrud som er entreprenør.

- Bygget blir et samlingspunkt, sier arkitekt Kaja Melbye.

Det er arkitektfirmaet Hille Melbye Arkitekter som sammen med Einar Dahle Arkitekter har tegnet det kombinerte kirke- og kulturhuset.

Rød løper av teglstein
Kirke- og kulturbygget skal ligge på nye Spikkestad torg og danne en monumental ramme for torgområdet. Torget blir kledd med rød teglstein, som vil danne en ”rød løper” opp mot Spikkestad kirke- og kultursenter.

Livssynsåpen del
Bygningen er tredelt: En del er kirke, en del er et livssynsåpent seremonirom og en del skal brukes til ulike kulturaktiviteter.

 

Slik blir det: Kirke- og kulturbygget skal stå ferdig i november neste år. Tegning: Hille Melbye Arkitekter/Einar Dahle Arkitekt.

I den livssynsåpne delen kan ulike trossamfunn ha seremonier for alle livets faser.

Den nye kirken på Spikkestad får plass til 600 personer. Dette blir den femte kirken i Røyken. Fra før er det kirker i Røyken sentrum, Slemmestad, Nærsnes og Åros.

Kirken på Spikkestad får imidlertid ingen kirkegård. Den ligger i samme sogn som Røyken kirke, som er hovedkirkegården for mange i Røyken.

Fakta om det nye kirke- og kulturbygget:

  • Ferdig i november 2017.
  • Koster 70 millioner kroner.
  • Røyken kommune og kirken i Røyken står for halvparten hver.
  • Bygget skal inneholde kirke, livssynsåpent seremonirom og en del som kan brukes til kulturarrangementer og av lag/foreninger.
  • Kulturdepartementet har bidratt med en million kroner til det livssynsåpne rommet.
  • De to kirkekontorene i Røyken og Hurum skal samlokaliseres i det nye bygget.