Byggestart våren 2018.

Det er vedtatt at det skal bygges et nytt servicebygg på Høvikvollen. Fundament på eksisterende bygg brukes til nytt bygg som skal inneholder toaletter og garderober. Prosjekteringsarbeidet starter i 2016 og servicebygget skal stå klart til bruk sommersesongen 2018.

Plantegning under viser plassering av bygget i terrenget i dag. Området rundt bygget skal opparbeides for å synliggjøre servicebygget og forbinder dette området til friarealet. Noen løvtrær skal fjernes og ny plen etableres. Det skal også lages ny gangvei for å kunne lett komme til servicebygget fra forskjellige retninger.