Gamle presteboliger i Torsrudveien 80 og Skolebakken 4A har omfattende vedlikeholdsbehov. Begge bygninger skal vedlikeholdes/oppgraderes i løpet av 2018.