Bygget som var tidligere brukt av distriktstannlegen skal oppgraderes før det tas i bruk av kommunalavdeling for oppvekst og utdanning.

Bygget og parkeringsplassen skal oppgraderes.