Fem nye sykehjemsplasser i tidligere legesenterlokaler

Mars 2017
Bråset Legesenter har flyttet til helsebygget på Røykenbadet og lokalene på Bråset bo- og omsorgssenter bygges om til fem sykehjemsplasser. Endringsarbeider har startet og vil pågå i 2-3 måneder.

Juni
Arbeidet skal være ferdig 15.8.